Foto av Yves Bourdet

Yves Bourdet

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsområden är internationell handel, utvecklingsekonomi och ekonomisk integration.

Undervisning

Ingen undervisning. Jag har tidigare undervisat i internationell ekonom och ekonomisk integration och varit handelare för ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.  

Samverkan

Jag arbetar med kapacitetsuppbyggnad i handel och handelspolitik i utvecklingsländer genom mitt engagemang i trapca (Trade Policy Trainuing Centre in Africa).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yves Bourdet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler