Foto av Yves Bourdet

Yves Bourdet

Universitetslektor, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yves Bourdet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance