Personlig profil

Forskning

Vi studerar vilken betydelse mikroRNA har för uppkomst och utveckling av prostatacancer, speciellt fokuserar vi på den transienta regleringen av den kaskad av processer som leder till metastaser. Detta gör vi genom att studera de molekylära mekanismerna som styrs av individuella mikroRNA och vad som definierar cirkulerande tumör celler och exosomer. Vi söker svar på frågan varför och hur cancerceller metastaserar men framför allt ledtrådar till hur vi kan förhindra detta och bidra till utveckling av ny behandling mot aggressiv prostatacancer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yvonne Ceder är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren