Foto av Yvonne Johansson

Yvonne Johansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2011 med en doktorsavhandling som beskriver och analyserar ett spänningsfält mellan den i dagens samhälle tongivande evidensdiskursen och en för praktikern kännetecknande logik. Empiriskt tar detta spänningsfält sig uttryck i ett antal nätverk inom vård- och omsorgssektorn, som har som uppgift att sprida och implementera evidensbaserad kunskap i praktiken.

Undervisning

Jag undervisar bland annat på kurserna Socialt arbete som ämne och profession, Socialt arbete med äldre, och Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yvonne Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren