Foto av Zhe Xing

Zhe Xing

PhD student, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Magnesium is a high structural efficiency/high reactivity metal. However, Mg is susceptible to corrosion and oxidation and its fundamental mechanisms are not understood well yet. We aim to understand fundamentals of oxidation in gaseous media and corrosion in aqueous media by DFT simulation.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Zhe Xing är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler