Inget foto av Zhenxi Li

Zhenxi Li

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Zhenxi Li är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Economics, Econometrics and Finance