Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Zhimeng Fan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience

Immunology and Microbiology