Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten Lund

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap