Årets canceravhandling 2022 vid Lunds universitet

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Pristagaren till årets canceravhandling vid Lunds universitet mottar en summa på 80 000 SEK för forskningsändamål. Medlen från Maja och HJalmar Leanders stiftelse förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och utlysning med granskningsprocess hanteras av Lunds univeristets cancercentrum.
OmfattningLokal
Tilldelande organisationerMaja och Hjalmar Leanders stiftelse

Fria nyckelord

  • cancer

    Fingeravtryck