Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

Pris: Hedersutmärkelse (nationell/internationell)

Beskrivning

Brottsoffermyndighetens uppsatstävling är en nationell uppsatstävling för uppsatser inom viktimologi. De vinnande bidragen publiceras i en antologi.
Tilldelande organisationerSwedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten)