Bundy Academys stora pris 2022

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Bundy Academys stora pris 2022 om 3 miljoner kronor tilldelas Sebastian Palmqvist, docent i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid minnesmottagningen vid Skånes universitetssjukhus, för sin forskning kring förbättrad diagnostik vid Alzheimers sjukdom.
Tilldelande organisationerBundy Academy