Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2023 delades ut 27 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen.
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerStiftelsen Erik Wellanders fond