Färs och Frosta Forskningspris

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Färs och Frosta Forskningspris för bästa doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola. Priset består av ett diplom och en prissumma om 100 000 kr.
Tilldelande organisationerSparbanksstiftelsen Färs & Frosta