Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

Tilldelande organisationerFöreningen för utgivande av Svensk Juristtidning