Fellow of the Royal Physiographic Society of Lund

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

OmfattningRegional
Tilldelande organisationerKungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund