Förstapris i Centrum for Europaforsknings uppsatstävling

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Förstapris för uppsatsen "Föredömligt folk förvandlar gränsland till Europaland - Bilden av Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006". Öst- och Centraleuropakunskap, kandidatuppsats. Lunds universitet, 2007.
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerCentrum för Europaforskning, Sverige, Sverige

    Fingeravtryck