Forskningsstöd från Forssmans Stiftelse

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Tilldelande organisationerKungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund