Beskrivning

Forskningsmedel av Region Hallands Vetenskapliga Råd (2022)
OmfattningRegional
Tilldelande organisationerRegion Halland

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård
  • Artificiell intelligens
  • Akutmottagning
  • Maskininlärning
  • Dyspné
  • Andningssvårigheter
  • Diagnostik
  • Machine learning

    Fingeravtryck