Beskrivning

Forskningsmedel från FoU Region Halland.
OmfattningRegional
Tilldelande organisationerRegion Halland

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård
  • Artificiell intelligens
  • AI

    Fingeravtryck