Forskningsmedel

Pris: Annan utmärkelse

Beskrivning

Beviljats medel för forskningsprojektet "AI-beslutsstöd för att optimera akutmottagningens hantering av vuxna patienter som söker med andningsbesvär".
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerStiftelsen Landshövding Per Westlings Minnesfond

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård

    Fingeravtryck