Beskrivning

Medel från Sparbanksstiftelsen.
OmfattningRegional
Tilldelande organisationerSparbanksstiftelsen i Varberg

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård
  • Akutmottagning
  • Artificiell intelligens
  • Machine learning
  • Maskininlärning
  • Dyspné
  • Andningssvårigheter
  • Diagnostik