Harry Karlssons fond för folklivsforskning

  • Nilsson, F. (Mottagare)

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

För hans mångfasetterade forskning, som starkt bidragit till att utveckla etnologiska kulturhistoriska perspektiv
Tilldelande organisationerKungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur