Heckscherpriset

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Pris för bästa artikel i Scandinavian Economic History Review 2020. Artikelns titel är Men at work. Wages and industriousness in southern Sweden 1500–1850
Tilldelande organisationerScandinavian Economic History Review

    Fingeravtryck