Hedersledamot i "Svensk förening för Anatomi"

Pris: Hedersutmärkelse (nationell/internationell)

Tilldelande organisationerSvensk förening för Anatomi