Hedersomnämnande av Bertil Ohlin-insitutet

Pris: Hedersutmärkelse (nationell/internationell)

Beskrivning

Hedersomnämnande av Bertil Ohlin-insitutet för uppsatsen "Att tala fritt är stort, att tala rätt är större - En komparativ analys av statens användning av språk som instrument i nationsbyggnadsprocessen i Ukraina och Kazakstan". Statsvetenskap, kandidatuppsats. Lunds universitet, 2007.
OmfattningNationell

    Fingeravtryck