Beskrivning

Honorary Skou Professor at Århus University acting as a visiting professor for five years
OmfattningInternationell
Tilldelande organisationerAarhus University