Humanistiska fakultetens pedagogiska pris, 2016, Göteborgs universitet

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

«Cathrine Felix vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori tilldelas priset för att hon genom att kombinera kunskap, humor och pedagogisk skicklighet med lyhördhet för auditoriet och tydlighet i budskap och instruktioner. Hon lyckas levandegöra föreläsningar i praktisk filosofi och motivera studenterna på ett sätt de tidigare inte upplevt.»
Tilldelande organisationerGöteborgs universitet: Humanistiska fakulteten