Invald i Kungliga Vetenskapssocieteten, Lund

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

Tilldelande organisationerKungl. Vetenskapssocieteten Lund