Invald som medlem i Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul forskarkollegium

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

OmfattningInternationell
Tilldelande organisationerSwedish Research Institute in Istanbul