Jan Hains pris för vetenskaplig forskning

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)