Kungl. Vetenskapsakademien

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap