Kungliga Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj »Ingenio et Fortitudine – För snille och tapperhet»

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerThe Royal Swedish Academy of War Sciences