Lengertz litteraturpris 2018

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Litteraturpriset 2018 tilldelas Per Karsten och Andreas Manhag för boken ”Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie”.

Motiveringen lyder:
”Boken om Lunds biskop och universitetets grundare Peder Winstrup levandegör på ett unikt sätt en av de mest välbevarade mumierna från 1600-talet. Särskilt lyckas författarna med hjälp av de många, spektakulära eller till synes triviala, gravfynden, ge ny kunskap om den siste danske och förste svenske lundabiskopens tid och liv – och död! Biskopens klädedräkt och den fantastiska rikedomen av växter i kistan berättar om tidens gravskick för en man i Winstrups ställning – och på köpet får vi en inblick i vilka insekter som följde med i graven…

Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie, tilldelas litteraturpriset för att den skapar ett titthål in i Skånes 1600-tal, i form av en vacker, välillustrerad och läsvänlig bok, som nu när biskopen åter vilar i sin kista, låter sentida skåningar och andra hämta kunskap om en bit av ett dramatiskt skede i Nordens historia.”
OmfattningRegional
Tilldelande organisationerSkånes hembygdsförbund