Lunds universitets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Nina Reistad får priset för ” hennes långsiktiga och systematiska arbete med att utveckla studenternas lärande och läromedel i de utbildningar hon ansvarat för. Hon har också på ett föredömligt och professionellt sätt delat med sig av sina erfarenheter till kollegor. Resultatet av det utvecklingsarbete hon drivit kan avläsas i såväl ett ökat söktryck från studenterna som excellenta utvärderingar.”
Tilldelande organisationerLunds universitet, Sverige, Sverige