Magnus Blix Prisfond 2022

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Pris som delas ut till medlem av Medicinska Föreningen, studerande vid Medicinska Fakulteten, som under 2022 framlagt ett vetenskapligt arbete, helst publicerat. Pristagare utsågs av en nomineringskommitté bestående av professorerna Magnus Tägil (ortopedi) och Lars Edvinsson (medicin/neurologi), samt Charlotta Hedner, MD, PhD (terapeutisk patologi).
OmfattningLokal
Tilldelande organisationerMedicinska Föreningen, Malmö-Lund

    Fingeravtryck