Medicine Doktor Axel Hirschs Pris

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Annually awarded by the Karolinska Institute