Medlem av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Royal Academy of Letters, Stockholm

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerKungliga Vitterhetshistorie och antikvitetsakademien (Vitterhetsakademin)