Medlem i Tillväxtanalys referensgrupp till projektet Hur påverkar reglering Sveriges innovationskraft

Pris: Utnämning

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys

Fria nyckelord

  • Taktproblemet
  • pacing problem