Nils Karleby-stipendiet

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Stipendium från Nils Karlebys stiftelse för skånsk historia. Stipendiet erhålles för den nominerades forskning kring djurhållningen i järnålderns Skåne.
Tilldelande organisationerNils Karlebys stiftelse för skånsk kultur och historia