Nils Karlebys stiftelse för Skånsk kultur och historia

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

65 000 SEK erhållet för min avhandling och uppmuntran för fortsatt forskning.
OmfattningRegional
Tilldelande organisationerNils Karlebys stiiftelse för Skånsk kultur och historia