Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia

  • Nilsson, F. (Mottagare)

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)