Oscar II:s stipendium för bästa avhandling vid ekonomihögskolan, Lunds universitet

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Oscar II:s stipendium delas ut årligen av Lunds universitet efter hörande av fakultetsstyrelserna. Enligt praxis delas stipendierna ut för den avhandling som anses bäst inom respektive område inom universitetet.
Tilldelande organisationerStiftelsen Oscar II:s stipendium