Beskrivning

För bästa kirurgiska avhandling
OmfattningLokal
Tilldelande organisationerKirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund