Beskrivning

För bästa kirurgiska avhandling
OmfattningLokal
Tilldelande organisationerUniversitetssjukhuset i Lund: Kirurgiska kliniken