President of The Royal Society of Letters, Lund

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

Tilldelande organisationerKungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund