Pris av Kungl. Vetenskapssocieteten i Lund

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

För förtjänstfull avhandling inom humaniora
Tilldelande organisationerKungl. Vetenskapssocieteten Lund

Fria nyckelord

  • avhandling
  • konsthistoria
  • sverige
  • medaljer