Pris till Katrin Fridjonsdottirs minne i kunskapssociologi

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Priset delas ut vart tredje år av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på förslag av professorerna i sociologi vid universiteten i Uppsala och Lund. Priset är knutet till Katrin Fridjonsdottirs och Bo Gustafssons stiftelse för kunskapssociologisk forskning.

Priset ska gå till en yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi.

Priset omfattar 100 000 kr och ska enligt stadgarna delas ut till:” ...företrädesvis till yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur kunskapsutvecklingen bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation, forskningspolitik och samhällsutveckling.”
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerUppsala universitet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fria nyckelord

  • Kunskapssociologi
  • Utmärkelse
  • Pris