Pris till Katrin Fridjonsdottirs minne i kunskapssociologi

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Tilldelande organisationerUppsala universitet