Project manager Hanseatic League of Science (HALOS)

Pris: Utnämning

OmfattningInternationell
Tilldelande organisationerInterreg Öresund-Kattegat-Skagerrak