Rector Magnificus diplom för betydelsefulla insatser för studentlivet vid Lunds universitet

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Tilldelat för betydelsefulla insatser under mitt år som ordförande för Lunds doktorandkår
Tilldelande organisationer