Utmärkt genomfört forskningsarbete

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Åndamålet med stiftelsen är att främja utvecklingen inom området godstransport och logistik genom att dela ut stipendier till personer som av stiftelsen ansetts ha bidragit till denna utveckling.
Tilldelande organisationerICHCA´s stiftelse för godstransport- och logistikforskning